Vietnamese English Japanese Korean Chinese

Thay đổi Blogger "Post Comment" dòng chữ bằng hình ảnh

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để thay thế 'Bài viết Một nhận xét văn bản xuất hiện trên các hình thức bình luận với một hình ảnh. Ngoài ra, tôi sẽ cung cấp cho bạn một vài hình ảnh mát mẻ hoặc bạn có thể thêm hình ảnh của bạn nếu bạn muốn ... do đó, chúng ta hãy bắt đầu.Làm thế nào để thay thế Đăng một Nhận xét với một hình ảnh
Để thay thế "Post Comment" tin nhắn trong blog Blogger / Blogspot của bạn thực hiện theo các bước tiếp theo:
Bước 1. Đăng nhập vào Blogger, vào Bảng điều khiển Blogger của bạn >> Thiết kế >> Edit HTML.
Bước 2. Đánh dấu vào hộp kiểm "Expand Widget Templates".
Bước 3. Bây giờ tìm kiếm (CTRL + F) cho các mã đánh dấu màu đỏ:
<a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
... và cho một cái như trên :
<h4 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h4>
Bước 4.Thay thế <data:postCommentMsg/> với một trong những hình ảnh mã dưới đây:
<img src="http://1.bp.blogspot.com/-DuwsWbCqRag/T3Mxtrye2zI/AAAAAAAABkA/AqMIP-ybAWQ/s1600/leave+a+comment.png" />
<img src="http://2.bp.blogspot.com/-gQV9PoM4FeA/T3M1tOg6C3I/AAAAAAAABkI/OTq4DAbkEPo/s1600/Post+a+comment+blogger.png" />
<img src="http://4.bp.blogspot.com/-wX61ZaQ1piI/T3M3FKUaGhI/AAAAAAAABkQ/y409edvuAQA/s1600/animated+comment+arrow.gif" />

<img src="http://1.bp.blogspot.com/-bIOcD7FxKXw/T3M4LpQ0XFI/AAAAAAAABkg/z_sHmmnKwgs/s1600/leave+a+comment2.png" />
<img src="http://4.bp.blogspot.com/-0j9qVbZuAtc/T3M6HP2tT6I/AAAAAAAABkw/imDcGGmxOiU/s1600/comment.gif" />
Bạn có thể sử dụng hình ảnh của riêng bạn để thay thế. Chỉ cần tải lên hình ảnh của bạn trên Blogger, chuyển sang Edit HTML tab, sao chép mã hình ảnh và thay thế <data:postCommentMsg/> với mã của bạn.
Cập nhật! Bước 5. Các bước đầu tiên sẽ thay thế các văn bản chỉ khi có có ý kiến ​​có sẵn. Để hiển thị hình ảnh mỗi lần nhận xét mới được thêm vào, chúng ta nên thêm mã của hình ảnh chúng tôi muốn xuất hiện sau khi lần thứ 4 của mã dưới đây (tìm kiếm 4 lần cho nó):
<p><data:blogCommentMessage/></p>
Bước 6. Lưu mẫu của bạn.

Liên Hệ

Họ và tên * :


Email * :


Nội dung * :