Vietnamese English Japanese Korean Chinese

TCVN 8819:2011- Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu.

TCVN 8819:2011- Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu.Mã tiêu chuẩn:TCVN 8819:2011- Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu.  
Nhóm tiêu chuẩn:TCGTVN
Tên văn bản(Tiếng Việt)Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặt: 
Tên văn bản(Tiếng Anh)
Ngày ban hành:2001
Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành:Chưa rõ
Người ký duyệt:TTTT
Download tài liệu:
  

Liên Hệ

Họ và tên * :


Email * :


Nội dung * :