Vietnamese English Japanese Korean Chinese

TCVN 8861:2011 - Áo đường mềm - xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng.

 TCVN 8861:2011 - Áo đường mềm - xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng.Mã tiêu chuẩn: TCVN 8861:2011 - Áo đường mềm - xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng.  
Nhóm tiêu chuẩn:TCGTVN
Tên văn bản(Tiếng Việt)Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặt: 
Tên văn bản(Tiếng Anh)
Ngày ban hành:2011
Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành:Chưa rõ
Người ký duyệt:TTTT
Download tài liệu:
  

Liên Hệ

Họ và tên * :


Email * :


Nội dung * :